wtorek, 8 listopada 2011

Dziecko istota bezbronna czy mały buntownik

Literatura podmiotu:
 • Jan Parandowski - Mitologia (Romulus i Remus, Edyp)
 • Biblia Tysiąclecia - Historia Mojżesza, rzeź niewiniątek
 • Maria Dąbrowska, Noce i dnie
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke
 • Jan Kochanowski, Treny
 • Maria Konopnicka, Nasza szkapa
 • Jerzy Kosiński, Malowany ptak
 • Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
 • Eliza Orzeszkowa, Dobra Pani
 • Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej
 • Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
Literatura przedmiotu:
 • Philippe Aries, Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995
 • Wendy Becket, 1000 arcydzieł, Warszawa 2001
 • Drabarek Barbara, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska, Szkolny słownik motywów literackich
 • Maria Janion, Stefan Chwin, Dzieci,  Gdańsk 1998
 • Irena Słońska, Dziecko w literaturze polskiej, Warszawa 1963
Ramowy plan wypowiedzi:
 • Różne aspekty bezbronności dziecka
 • Dziecko jako istota, której los kształtuje otoczenie,
 • Dziecko w szczególny sposób narażone na niesprawiedliwość i nędzę
 • Bezbronność dziecka jako wynik nieznajomości świata i ludzi
 • Dziecko jako mały bubtownik
 • Bunt dziecka ma sens, Przyczyny buntu, Jak przejawia się dziecięcy bunt

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz